alfa çelik
#

Çelik Kompozit Saç sektöründe kurulduğu 1999 yılından beri bilgi birikimi ve kapasitesi sayesinde, sektörünün tercih edilen lider firmaları arasında yerini almıştır.

#

Üzerinde yer alan kabartmalar ve ilave olarak kullanılan kayma elemanları sayesinde, beton ile yüksek kenetlenme özelliğine sahip bir üründür.

#

Çelik yapılarda çatı ve cephe kaplamaları alt konstrüksiyonu ve bölme duvar elemanları olarak kullanılmaktadır. Alternatiflerine göre daha hafif, ekonomik ve estetiktir.

#

Proje Grubumuz, müşteri beklentileri doğrultusunda tasarımı olgunlaştırmakta ve ulusal-uluslararası yönetmeliklere uygun proje hizmeti vermektedir.

Alfapanel (ADS920 kompozit döşeme panelleri), üzerinde yer alan kabartmalar ve ilave olarak kullanılan kayma elemanları sayesinde, beton ile yüksek aderans (kenetlenme) özelliğine sahip bir üründür.

Kompozit döşemelerin ana bileşenlerinden biri olan ADS920 döşeme panelinin performansı, analitik çalışmaların yanı sıra, İTÜ – Yapı ve Deprem Laboratuvarı’nda gerçekleştirilen deneysel çalışmalarla da test edilerek raporlanmıştır.

Bu özelliği ile de, Türkiye’nin bilimsel olarak raporlanmış olan ilk kompozit döşeme panelidir.

ADS920 kompozit döşeme panelleri, fabrika ortamında bilgisayar kontrollü makineler ile roll-form olarak üretilmektedir.

Galvanizli sac kullanılarak üretilmekte olan ADS920 kompozit döşeme panelinin seçimi; mesnet açıklığı, yük değerleri ve beton yüksekliği gibi kriterlere bağlı olarak, İTÜ – Yapı ve Deprem Laboratuvarı’nda gerçekleştirilen deneysel çalışmalar sonucu hazırlanan tablolardan yapılmaktadır.


Alfapanel Kullanımının Avantajları :

» İnşaat sürecinde platform olarak kullanılır.
» Döşeme betonu için kalıp vazifesi gördüğünden, kalıp maliyeti ortadan kalkar.
» Üzerinde yer alan kabartmalar ve ilave olarak kullanılan kayma elemanları sayesinde, beton ile yüksek aderans (kenetlenme) sağlayarak, ekonomik çözüm imkanı sunar.
» Kompozit dizayn sonucu teşkil edilecek döşemeler, alternatiflerine oranla daha hızlı, ekonomik ve konforlu çözümlere olanak sağlar.
» Taşıması ve depolanması kolaydır. Formu gereği iç içe geçebildiğinden, stok alanı ihtiyacı minimum düzeydedir.
» Taşıma şartlarına uygun olarak istenilen uzunlukta üretilebilir.
» Formu gereği, döşemelerde çözülmesi gereken tesisat detaylarına kolaylık sağlar.
» Galvaniz kaplamalı olduğundan, döşeme betonunu ve donatılarını dış ortam koşullarının korozif etkisinden korur.

Alfa Panel Hesap Tabloları

 

Kayma Kaması Kullanılmayan Durum İçin Hesap Tablosu İndir »
Kayma Kaması Kullanılan Durum İçin Hesap Tablosu İndir »
Notlar İndir »
Örnekler İndir »